Slægtsgren 4-7

                                          Startside Op


                                      Vejledning i søgning findes på siden Vejledning.

                                       Alle efterkommere og ægtefæller

                  er anført med deres fødenavn (ikke med eventuelt giftenavn).

                                      *  *   markerer generationsindrykninger.


               Bemærk: Hvis en nulevende efterkommer ønsker at korrigere eller supplere de oplysninger,
                     der er anført om den pågældende, bedes e-mail sendt til Svend Tingleff (se Kilder)

 


Slægtsgren 4 – Johannes’

1 efterkommer (ham selv) heraf 1 navnebærer

 

*   Johannes Hoffenzitz (kaldte sig senere Hoffensetz)

født 27.12.1801 i Århus, død 4.8.1865 i Odense, var 1834  guldsmedesvend hos Christian Hansen

i Hasle ved Århus, 1836 guldsmed i Odense, senere en velstående

guldsmedemester Overgade 57, gift 19.6.1834 i Odder kirke  med

Helene Marie Hansdatter (Gilsig) født ca. 1799 i Nørresundby, død

12.5.1873, boede da Hjemerstald 493, Vor Frue sogn, Ålborg. Datter

af husmand Hans Jensen (Gilsig) af Gilsig, Hvorup sogn. Hun

videreførte guldsmedeforretningen efter sin mands død. Ægteskabet

var barnløst, men guldsmeden var åbenbart glad for børn, idet han ved

alle folketællinger havde et plejebarn hos sig. I 1840 og 1845 var det hans nedennævnte søstersøn,

Inger Maries søn, Frederik Christian Rømer (se Slægtsgren 7). I 1850 og 1855 var det hans

tjenestepige Birgitte Cathrine Nielsens ældste datter Johanne Eleonora. Alle i den under Andre slægter

nævnte slægt med mellemnavnet Hoffensetz er efterkommere af Birgitte Cathrine Nielsen.

Johannes testamenterede i alt 500 rigsdaler af sin formue til hendes fire børn.

 

 

Slægtsgren 5 – Niels Rasmussen’s

1 efterkommer (ham selv) heraf 1 navnebærer

 

*    Niels Rasmussen Hoffenzitz (kaldte sig senere Hoffensetz)

(se litografiet) hjemmedøbt 25.11.1803 i Århus, død 3.1.1864 i København, 1834 og 36 boede han

som murersvend Adelgade 273, 1840 som murermester Adelgade 302,

1845 Snaregade 12, 1860 til død Springgade 3 st, København. Han

efterlod en formue på over 3.000 rigsdaler samt 3 københavnske

ejendomme. Gift 2.11.1827 i Trinitatis  kirke, København med Cathrine

Margrethe Schunke født ca. 1804, død 8.11.1855, boede da Springgade

10. Heller ikke dette ægtepar fik børn, men havde 2 plejebørn:

1) Den senere murermester Christian Nøthen, født ca. 1825 i

København, der 26.12.1852 giftede sig i Frederiksberg kirke med Niels’

søster Else Maries yngste datter (se Slægtsgren 1C) og

2) Caroline Wilhelmine Malle, født 17.6.1825 i København, død

22.2.1890 Naboløs 2, Helligånd sogn, København, gift 5.5.1848 med

bogtrykker Johannes Peter Appelgreen, født 12.1.1824 i København, død

20.3.1894, boede da Gernersgade 9 III, Sankt Pauls sogn, København.

De havde 4 børn, hvoraf flere havde efterslægt.

 

 

Slægtsgren 6 – Inger Marie’s

1 efterkommer (hende selv) heraf 1 navnebærer

 

*   Inger Marie Hoffensejt

født 18.1.1806 i Århus, død 12.4.1806 sst.

 

 

Slægtsgren 7 – Inger Marie’s

165 efterkommere (112 nulevende) heraf 1 navnebærere (0)

 

*   Inger Marie Hoffenzitz (kaldte sig senere Hoffensetz)

født 5.4.1807 i Århus, død 15.10.1848 i Odense, boede da Sankt Knuds sogn, Odense.

1) Hun var fra før 1834 nogle år husholderske (først i Snapind, Sankt Hans sogn og senere i

Kjølstrup) hos kammerjunker, oberstløjtnant Heinrich Friederich Christian von Rømer født den

9.8.1760 i Rasted, Oldenburg, søn af Friedrich Christian von Rømer og Anna Magdalene Elisabeth von

Esmarch., død 17.9.1835, boede da Sankt Hans sogn, Odense. Med ham fik hun 3 børn: Charlotte

Vilhelmine Amalie, Frederik Christian og Caroline Vilhelmine Marie.

2) Gift 22.3.1837 i Sankt Knuds kirke, Odense med skrædder Christian Gotfred Gotholdt Kaufmann

født 1790 i Opolda, Sachsen, død 24.2.1855, Sankt Knud sogn, Odense, søn af Gottleb Kaufmann.

4 børn: Wilhelmine Caroline Marie, Christian Nikolaj, Johanne Marianne og Christian Ferdinand.

(Christian Gotfred Gotholdt Kaufmann var gift 1. gang 2.9.1918 med Cecilia Maria Nielsdatter).

 

 

*   *   Charlotte Vilhelmine Amalie Rømer

født 30.5.1829 Holmen sogn, København, død 19.6.1829 sst.

 

*   *   Frederik Christian Rømer

(se levnedsbeskrivelse på http://www.danbbs.dk/~janhb/forfdret/not06.htm#8371)

født 18.6.1832 i Edelsæde, Kølstrup, død 16.11.1921, boede da Nyelandsvej 52, Frederiksberg,

var 1845 og 1850 plejesøn hos sin morbroder guldsmed Johannes Hoffensetz i Odense (se

Slægtsgren 4), senere kobberstikker i Generalstaben i København.

Gift 11.6.1850 i Tönning, Slesvig med Frederikke Johanne Odefey, født 10.2.1832 i Tönning, død

24.8.1909, boede da Kirkevej, Valby. Han var datter af Nachtwächter Heldt Odefey og Fraucke

Andrees, Tönning. 10 børn: Emil Frederik Christian, Emilie Frederikke Wilhelmine Mathilde,

Vilhelm Frederik Christian, Valentin Julius Nicolai Theodor, Rosa Olivia Clara, Emil Arnold, Victor

Emanuel, Frederik Carl Christian, Frederikke Augusta og Olivia Cecilia.

*   *   *   Emil Frederik Christian Rømer

født 6.7.1852 i København, død som lille før 1880.

*   *   *   Emilie Frederikke Wilhelmine Mathilde Rømer

født 7.8.1853 i Kiel, gift med sporvejsfunktionær Jens Jensen, boede 1916 Holsteinsgade,

København. 1 barn: Kristian Frederik

*   *   *   *   Kristian Frederik Rømer

født 11.5.1883 på Fødselsstiftelsen, død efter 1960, boede i Benløse, gift 30.10.1909 i

Alsted kirke med Anna Elisabeth Hansen, født 10.6.1885 i Suserup Lynge sogn ved Sorø,

død ca. 1958/59, datter af indsidder Jens Hansen og Ane Olsen. 6 børn: Frederik Christian,

(barn), Thyra Elisabeth Adelheid, Harry Emil Rømer, Hartvig Berndorff og Børge Valdemar.

*   *   *   *   *   Frederik Christian Rømer (navneforandring til Lundis Rømer)

født 10.4.1910, død 12.8.2002, gift med Inger Margrethe Jensen, født 24.10.1912, død

1984. 5 børn: Lillian, Grethe Elisabeth, Tove Irene, Karl Erik og Walther.

*   *   *   *   *   *   Lillian Lundis Rømer

død maj 2001, Nørre Sundby, gift med Arne Rasmussen. 1 barn: Karl Erik.

*   *   *   *   *   *   *   Karl Erik Rasmussen

*   *   *   *   *   *   Grethe Elisabeth Rømer (navneforandring til Lundis)

født 30.11.1934, død 2.4.2001, boede i Korsør. 2 børn: Inger Margrethe og Tove

Maibritt.

*   *   *   *   *   *   *   Inger Margrethe Lundis

gift med Ivan Pedersen. 2 børn: Mia og Mads.

*   *   *   *   *   *   *   *   Mia Pedersen

*   *   *   *   *   *   *   *   Mads Pedersen.

*   *   *   *   *   *   *   Tove Maibritt Lundis (navneforandring til Wulff)

født 1955, samlever med Olav Pedersen, født 1951. 2 børn: Tine og Tanja Julie.

*   *   *   *   *   *   *   *   Tine Wulff

født 1989.

*   *   *   *   *   *   *   *   Tanja Julie Wulff

født 1996.

*   *   *   *   *   *   Tove Irene Lundis Rømer

født 1936, gift med Karlo Christian Vandmose Larsen, født 1934. 3 børn: Pia

Elisabeth, Jan Freddy og Anja Irene.

*   *   *   *   *   *   *   Pia Elisabeth Vandmose Larsen

født 1957, gift med Jørgen Peter Kappelgaard Rasmussen, født 1958. 2 børn:

Sarah Anja og Pernille.

*   *   *   *   *   *   *   *   Sarah Anja Kappelgaard Rasmussen

født 1981. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   *   *   Pernille Vandmose Rasmussen

født 1987. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   *   Jan Freddy Vandmose Larsen

født 1959, gift med Sandra Böcker, født 1974, datter af Ole og Renate Böcker.

1 barn: Casper.

*   *   *   *   *   *   *   *   Casper Vandmose Larsen

født 1993.

*   *   *   *   *   *   *   Anja Irene Vandmose Larsen

født 1961, gift med John Renholt Jensen (navneforandring til Renholt), født

1963, søn af Bent Jensen og Hanne Renholt. 1 barn: Christian.

*   *   *   *   *   *   *   *   Christian Renholt Vandmose Larsen

født 1988.

*   *   *   *   *   *   Karl Erik Lundis Rømer

født 11.8.1938, død juni 1995, gift med Edith Pedersen Winther, født 1941,

datter af Jens Winther og Olga Jacobsen. 3 børn: Søren, Ole Frederik og

Bjarne Henrik.

*   *   *   *   *   *   *   Søren Lundis Rømer

født 1961, gift med Katharina Christiansen, født 1970, datter af Ingrid

Christiansen og Konstantin Angelos Apostoliges. 3 børn: Kenneth, Joshua og

Esther.

*   *   *   *   *   *   *   *   Kenneth Lundis Rømer (moder: Liselotte Mathiassen)

født 1993.

*   *   *   *   *   *   *   *   Joshua Lundis Rømer

født 2001.

*   *   *   *   *   *   *   *   Esther Gragegrae Rømer

født 2002.

*   *   *   *   *   *   *   Ole Frederik Lundis

født 1962, gift med Bettina Staal, født 1966. 2 børn: Chris og Niklas.

*   *   *   *   *   *   *   *   Chris Staal Lundis

født 2000.

*   *   *   *   *   *   *   *   Niklas Staal Lundis

født 2002.

*   *   *   *   *   *   *   Bjarne Henrik Lundis

født 1964. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   Walther Lundis Rømer

  født 1942, gift med Annelise Christensen, født 1943, datter af Henry Christensen og

  Oda Pedersen. 3 børn: Tonny, Lena og Joan.

*   *   *   *   *   *   *   Tonny Lundis

  født 1961.
       Gift 1. gang med Linda Grønbek Hansen, datter af Gudrun Grønbæk Christen og
       Egon Hansen. 3 børn: Anders Michael og Henriette.
       Gift 2. gang med Susanne Nielsen

*   *   *   *   *   *   *   *   Anders Grønbek Lundis

  født 1983.

*   *   *   *   *   *   *   *   Michael Grønbek Lundis

  født 1986.

*   *   *   *   *   *   *   *   Henriette Grønbek Lundis

  født 1995.

*   *   *   *   *   *   *   Lena Lundis

  gift med Peter Rye. 2 børn: Ann-Michelle og Camilla.

*   *   *   *   *   *   *   *   Ann-Michelle

født 1984.

*   *   *   *   *   *   *   *   Camilla

født 1990.

*   *   *   *   *   *   *   Joan Lundis

  gift med Jan Pedersen. 1 barn: Kasper.

*   *   *   *   *   *   *   *   Kasper Lundis Pedersen

født 1999.

*   *   *   *   *   (barn)

død som lille.

*   *   *   *   *   Thyra Elisabeth Adelheid Rømer

født 1916, gift med Axel Viggo Holm, født 1906, død ca. 1970/71. 1 barn:

Ingrid Elisabeth.

*   *   *   *   *   *   Ingrid Elisabeth Rømer (navneforandring 1940 til Holm)

født 1937, gift med Erland Egert Hansen, født 1934, død 1998. 3 børn: Kennet,

Marianne Elisabeth og Michael.

*   *   *   *   *   *   *   Kennet Egert Hansen

født 1958, samlever med Lone Elisabeth Jensen, født 1958, datter af Gunner

Ejvind Jensen og Herdis Dorthea Svendsen. 3 børn: Niklas, Julie og Linda.

*   *   *   *   *   *   *   *   Niklas

født 1987.

*   *   *   *   *   *   *   *   Julie Philipsen

født 1996.

*   *   *   *   *   *   *   *   Linda

født 2000.

*   *   *   *   *   *   *   Marianne Elisabeth Hansen

født 1960.

Gift 1. gang med Jan Poulsen, født, søn af Erik og Inga Poulsen. 2 børn: Maria

Elisabeth og Steffen.

Gift 2. gang med Kim Lybech Laursen, født 1957, søn af Egon og Inger Lise

Laursen. Ingen børn i dette ægteskab.

*   *   *   *   *   *   *   *   Maria Elisabeth Hansen

født 1981. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   *   *   Steffen Poulsen

født 1986.

*   *   *   *   *   *   *   Michael Egert Hansen

født 1961, samlever med Ina Viola Jacobsen, født 1963, datter af Egon og Karen

Jacobsen. 3 børn: Jeff, Michella, Viola og Timm.

*   *   *   *   *   *   *   *   Jeff Egert Hansen

født 1986.

*   *   *   *   *   *   *   *   Michella Viola Hansen

født 1988.

*   *   *   *   *   *   *   *   Timm Egert Hansen

født 1992.

*   *   *   *   *   Harry Emil Rømer

født 10.2.1917 i Broby by og sogn, død ca. 1976/78, gift 27.5.1944 på Københavns

Rådhus med Oda Elly Rasmussen, født 24.1.1917 Jægersborgsgade 26 IV, Anna sogn,

København N, død 1.5.1968, boede da Marthagade 6, Kildevæld sogn, København,

datter af musiker Henry Emil Rasmussen og Karla Nejnea Edith Hansine Nissen. 1 barn:

Erik Per.

*   *   *   *   *   *   Erik Per Rømer

 født 1947. 1 datter: Tanja.
      Gift med Helle Birgitte Berg, født 1954 i Sæby, datter af Poul Berg

 og Ellis Merete Larsen. 3 børn: Kathrine, Anna Elisabeth og Andreas.

*   *   *   *   *   *   *   Tanja Lauersen

  født 1973 (moder: Lene Kristensen). Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   *   Kathrine Rømer

  født 1981. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   *   Anna Elisabeth Rømer

  født 1985.

*   *   *   *   *   *   *   Andreas Rømer

  født 1987.

*   *   *   *   *   Hartvig Bernsdorff Rømer

født 1919.

Gift 1. gang med Dagny Kristine Nielsen, født 1916, død 1948, datter af arbejdsmand

Niels Lauritz Martin Nielsen og Laurine Hansine Kristine Larsen. 2 børn: John Bernsdorff

og Kirsten.

Gift 2. gang med Anna Kirstine Lerche, født 1918, død 1988, datter af arbejdsmand

Hans Peter Lerche og Dorthea Sandbjerg. Ingen børn i dette ægteskab.

*   *   *   *   *   *   John Bernsdorff Rømer

født 1942.

Gift 1. gang 1964 med Rita Petersen, født 1944, død 1990, datter af montør

Ferdinand August Wilhelm Petersen og Eva Rasmine Nielsen. 4 børn: Kim, Johnny,

Michael og Dina Helle.

Gift 2. gang med Marie Elisabeth Schmidt, født 1941.

*   *   *   *   *   *   *   Kim Bernsdorff Rømer

født 1964.

Gift 1 gang med Dorthe Knudsen. 1 barn: Christina.

Gift 2. gang med Mona Johannesson. 1 barn: Thomas.

*   *   *   *   *   *   *   *   Christina Rømer

født 1990.

*   *   *   *   *   *   *   *   Thomas Johannesson Rømer

født 1995.

*   *   *   *   *   *   *   Johnny Bernsdorff Rømer

født 1965, gift med Lone Ebo, født 1966 2 børn: Simone Stephanie og Sabine

Monique.

*   *   *   *   *   *   *   *   Simone Stephanie Ebo Rømer

født 1994.

*   *   *   *   *   *   *   *   Sabine Monique Ebo Rømer

født 1997.

*   *   *   *   *   *   *   Michael Bernsdorff Rømer

født 1968, gift med Susanne Weifenbach, født 1964, datter af Svend Frode

Kristensen og Rigmor Lydia Weifenbach.

*   *   *   *   *   *   *   Dina Helle Bernsdorff Rømer

født 1974. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   Kirsten Rømer

født 31.10.1943 Rosenvænget sogn, København, død 4.11.1988, boede

Charlotteager, Hedehusene.

Gift 1. gang med Allan Sjøstedt, død ca. 1989, boede Sundholmen, København.

2 børn: Henrik og Bo.

Gift 2. gang på Københavns Rådhus med musiker Jozef Szajko. 2 børn: Tanja og Joe

Lie.

*   *   *   *   *   *   *   Henrik Sjøstedt

født 1961, gift med Karin Skov, født 1960, datter af kørelærer Hans Skov og

Inga Madsen. 2 børn: Alexander og Isabella.

*   *   *   *   *   *   *   *   Alexander Sjøstedt

født 1995.

*   *   *   *   *   *   *   *   Isabella Sjøstedt

født 1997.

*   *   *   *   *   *   *   Bo Sjøstedt

født 1964. 1 barn: Mathias.

*   *   *   *   *   *   *   *   Mathias Joost Sjøstedt

født 1997.

*   *   *   *   *   *   *   Tanja (navneforandring til Rømer)

født 1971. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   *   Joe Lie Rømer

født 1974. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   Børge Valdemar Rømer

født 1921, gift med Ellen Kathrine Johansen, født 1928, død ca. 1982, datter af

arbejdsmand Peter Alfred Johansen og Maren Christiane Møller. Ingen børn.

*   *   *   Vilhelm Frederik Christian Rømer

født 4.4.1855 i Kiel, grønthandler, død efter 1921, gift 1880 i Pritzwalk, Slesvig-Holsten med

Wilhelmine Caroline Sofie Bernhøft, født 4.11.1859 i Marienburg. 6 børn: Wilhelm August

Herman, Ida Marie Johanne, Olga Elise, Olga Augusta Cecilie, Edvardine Christella Rosalia Nielsine

og Harry Poul Kai Gabriel.

*   *   *   *   Wilhelm August Herman Rømer

født 11.9.1880 i Pritzalk, død 13.10.1943, boede da Jægersborggade 57 V, Anna sogn,

København, gift 3.8.1902 i Sankt Lukas kirke, København med Vilhelmine Helene Marie

Fink, født 24.2.1883 i Sankt Paul sogn, København, datter af Karen Marie Hansine Fink og

kulmåler Hans Conradsen, død 15.8.1963, boede da Jægersborggade 57 V.

*   *   *   *   Ida Marie Johanne Rømer

født 6.10.1882 i Pritzalk i Slesvig, død 17.3.1946 i Mimersgade, Kbh. og begr. på
Bispebjerg kirkegård 23.3.1946, gift 26.4.1903 i

Sankt Stefan kirke, København med lygtetænder Peter Hansen, født 15.3.1879 i

1, Holmens sogn, København, død 4.1.1962, søn af Anna Sophie Larsen, enke, og Ole

Hansen, sømand, Kbh. 3 børn: Edith Sofie Minna, Svend Aage og Willy Henry.

*   *   *   *   *   Edith Sofie Minna Hansen

født 21.3.1904, Hellig Kors sogn, København. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   Svend Aage Hansen

 født 1.11.1905, Hellig Kors sogn, København, død sst. 7.1.1970, sporvognsfunktionær,

 gift 29.11.1925 i Brønshøj kirke med Valborg Esther Eleonora Jensen, født 23.5.1907

 Mariendal sogn, Frederiksberg, død 18.4.1965, datter af kusk Frederik Christian Jensen

 og Jensine Jensen. 4 børn: Eigil Preben, Kitty Birthe, Erik Flemming og Lissie Kate.

*   *   *   *   *   *   Eigil Preben Hansen

 født 1925, gift med Jytte Christensen (navneforandring til Nielsen),

 født 1927, datter af Carla Magdalene Christensen. 2 børn: Steen og Susanne.

*   *   *   *   *   *   *   Steen Hansen

  født 1948, gift med Jolanta Szymulska, født 1961, datter af Bogdan Szymulska

  og Barbara Tyszkiewicz. 2 børn: Dina og Randi.

*   *   *   *   *   *   *   *   Dina Hansen

  født 1984.

*   *   *   *   *   *   *   *   Randi Hansen

  født 1988.

*   *   *   *   *   *   *   Susanne Hansen

  født 1953, gift med Jørgen Hjarner Olsen, født 1940, søn af Svend Aage Olsen og

  Inga Hjølund Jørgensen. 1 barn: Lars.

*   *   *   *   *   *   *   *   Lars Hjarner Olsen

  født 1980. Gift 2007 med Lisbeth C. Jepsen. 2 børn: Magnus og Sofie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   Magnus

       født 2004.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   Sofie

       født 2007.

*   *   *   *   *   *   Kitty Birthe Hansen

født 25.4.1929 på Rigshospitalet, død 29.10.2003, gift 29.11.1950 i København

med forsølver Jørgen Villiam Peterson, født 25.7.1926, død 17.8.1995, søn af

bryggeriarbejder/kusk Peter Villiam Bergendorff Peterson og Ulla Helga Alvilda

Nielsen, København. 4 børn: Janne, Kim, Gitte og Jan.

*   *   *   *   *   *   Erik Flemming Hansen

født 1932, gift med Else Marie Henriksen, født 1934, datter af Johannes

Henriksen og Merry Knudsen. 2 børn: Anne-Grethe og Ninna Rie.

*   *   *   *   *   *   *   Anne-Grethe Hansen

født 1966, gift med Jørn Olsen (navneforandring til Ravnsbæk), født 1966 i

Glostrup, søn af Svend Erik Olsen og Erna Ravnsbæk. 2 børn: Simon og Peter.

*   *   *   *   *   *   *   *   Simon Ravnsbæk

født 1995.

*   *   *   *   *   *   *   *   Peter Ravnsbæk

født 1997.

*   *   *   *   *   *   *   Ninna Rie Hansen

født 1968, gift med Claus Vilhelm Iversen (navneformandring til Seidelin-Prip),

     født 1967 på Rigshospitalet, søn af Sten og Vivi Iversen.

3 børn: Jacob, Frederik og Rasmus.

*   *   *   *   *   *   *   *   Jacob Seidelin-Prip

født 2000.

*   *   *   *   *   *   *   *   Frederik Seidelin-Prip

født 2002.

*   *   *   *   *   *   *   *   Rasmus Seidelin-Prip

født 2006.

*   *   *   *   *   *   Lissie Kate Hansen

født 1936, gift med Børge Vig Jensen, født 1934, søn af kommis Theodor Christian

Jensen og Gudrun Hansine Schoch. Ingen børn.

*   *   *   *   *   Willy Henry Hansen,

født 2.1.1908 i København, radiotekniker (kranfører), boede 1932 Østergade 21,

Maribo, senere Eversvej 8 V, København, gift 6.7.1930 med Eva Johanne Rasmussen,

født 30.11.1907 København F. 2 børn: Alice og Poul Ejner.

*   *   *   *   *   *   Alice Hansen

født 1930.

*   *   *   *   *   *   Poul Ejner Hansen

født 1932.

*   *   *   *   Olga Elise Rømer

født 17.10.1884 i København.

*   *   *   *   Olga Augusta Cecilie Rømer

født 13.11.1885 Holmegård 18, Valby, død, gift 11.4.1908 på Københavns Rådhus med

Hans Thorvald William Nielsen, født 6.1.1882 i København, søn af kusk Thomas Nielsen og

Karen Jørgensen.

*   *   *   *   Edvardine Christella Rosalia Nielsine Rømer

født 5.12.1887 Hospitalsvej 4, Frederiksberg, død.

*   *   *   *   Harry Poul Kai Gabriel Rømer

født 7.12.1889 Hospitalsvej 4, på Frederiksberg, død 3.6.1964, boede Østerdalsgade 16

III, København S, gift med Oda Margrethe Hansen, født 5.4.1894 Korsgade 16 IV st b. g.,

København, død 19.6.1971, boede da Brøndbylund, Brøndbyvestervej 160, Hvidovre Hun

var datter af arbejdsmand Ole Hansen og Jensine Christensen.

*   *   *   Valentin Julius Nicolai Theodor Rømer

født 26.3.1857 i Kiel, død 8.4.1909, boede da Villa Håbet, Kirkevej, Hvidovre, grønthandler,

gift 27.1.1884 i Sankt Johannes kirke, København med Anna Sophie Jensen, født 28.3.1861,

Vor Frue sogn, Svendborg, død 1932/35, datter stenhugger Hans Jensen og Jacobine

Rasmussen. 6 børn: Valentine Frederikke Olivia Wilhelmine, Frederik, Karla Cecilie Johanne,

Astrid Cecilie Johanne, Ellen Agnete Theodora og Gerda Sofie.

*   *   *   *   Valentine Frederikke Olivia Wilhelmine Rømer

født 28.4.1885 på Frederiksberg.

*   *   *   *   Frederik Rømer

født 1886/88.

*   *   *   *   Karla Cecilie Johanne Rømer

født 16.6.1889 Folkvarsvej 21, på Frederiksberg, død 4.6.1890, boede Frederiksvej 11B,

København F..

*   *   *   *   Astrid Cecilie Johanne Rømer

født 8.8.1890 på Frederiksberg.

*   *   *   *   Ellen Agnete Theodora Rømer

født 18.7.1893 Frederiksvej 11B, Frederiksberg.

*   *   *   *   Gerda Sofie Rømer

født 28.4.1897 Frederiksvej 11B, Frederiksberg, flyttede 1916 til Svendborg, gift med

elektriker Marius Laurent Bentzen.

*   *   *   Rosa Olivia Clara Rømer

født 12.5.1859 i Tönning eller Kiel, død 16.1.1940, gift ca. 1870 med maskinarbejder Niels

Frederik Jensen, født 4.10.1857 i Enstorpskav. 4 børn: Frederik Christian, Edvard Julius,

Andrea Thora Vilhelmine og Frida Minna Sofie.

*   *   *   *   Frederik Christian Jensen

født 20.9.1870 i København, død.

*   *   *   *   Edvard Julius Jensen

født 20.8.1881 i København, død.

*   *   *   *   Andrea Thora Vilhelmine Jensen

født 21.8.1884 Sankt Johannes sogn, København, død.

*   *   *   *   Frida Minna Sofie Jensen

født 23.1.1888 i København, død.

*   *   *   Emil Arnold Rømer

født 17.12.1861 i København, boede Garnison sogn, København, død 14.4.1866 af tyæmi.

*   *   *   Victor Emanuel Rømer

født 26.5.1864 i København, død 23.9.1865 af skarlagensfeber.

*   *   *   Frederik Carl Christian Rømer

født 9.8.1866 Garnison sogn, København, død 17.8.1866 af mundklemme

*   *   *   Frederikke Augusta Rømer

født 12.1.1868 Garnison sogn, København, død 24.7.1959, boede da på Amalievejs Hvilehjem.

Gift 1. gang 2.2.1890 i Garnison kirke, København med gartner og blomsterhandler Jørgen

Jensen, født 12.12.1861 Frøstrup Korup sogn, død før 1909, søn af gårdmand Rasmus Jensen

og Karen Jørgensen.

Gift 2. gang 2.8.1896 med bogholder Valdemar Sophus Arthur Nørring, født 6.7.1863 Lille

Strandstræde 20, Garnison sign, København, død 30.4.1938, boede da Nyelandsvej 52,

Godthåb sogn, København F. 

*   *   *   Olivia Cecilia Rømer

født 1.9.1870 Sankt Johannes sogn, København, død 9.2.1920, boede da Godthåbsvej 12B,

København, gift 26.10.1900 i Frederiksberg kirke med Christian Nielsen (navneforandring

1905 til Christian Nielsen Freilev) , født 27.2.1865 i Freilev Kettinge sogn på Falster, død, søn

af husmand Niels Hansen og Dorthe Christiansdatter. 3 børn: Ebba Gudrun, Else Inger og

Helmuth Oskar Gunner.

*   *   *   *   Ebba Gudrun Nielsen

født 13.10.1901 i København, død, gift med Kaj Petersen, død. 1 barn: Kirsten.

*   *   *   *   *   Kirsten

*   *   *   *   Else Inger Nielsen

født 3.10.1904 på Frederiksberg, død 29.12.1982, boede i Værebro. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   Helmuth Oskar Gunner Nielsen (Frejlev)

født 28.9.1909 på Frederiksberg, død 13.12.1967, boede da Søborghus Alle 21, gift med

Elly Else Saunte, født 13.9.1921 i Nakskov, død 21.4.1992, boede da Søborghus Alle 21.

3 børn: Jørgen, Lisbeth og Helle.

*   *   *   *   *   Jørgen Frejlev

født 1946, gift med Laila Sørensen, født 1949, datter af Egon Ingvar Sørensen og Lilly

Kirstine Elisabeth Banne Hansen. 1 barn: Christine.

*   *   *   *   *   *   Christine Frejlev

født 1974. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   Lisbeth Frejlev

født 1948, gift med Willy Lund Hejlesen, født 1947, søn af Henry Broberg Hejlesen og

Maggea Lund Jensen. Ingen børn.

*   *   *   *   *   Helle Frejlev

født 1952, gift med Ivan Spaanbæk Hansen, født 1951, søn af Ejner Hansen og Edith

Nielsen. 2 børn: Christian og Kennet.

*   *   *   *   *   *   Christian Spaanbæk Hansen

født 1977. Ugift. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   Kennet Frejlev Spaanbæk Hansen

født 1982. Ugift. Ingen børn.

 

*   *   Caroline Vilhelmine Marie Rømer

født 20.2.1835 i Snapind, Sankt Hans sogn, Odense, død 24.5.1838, boede da Sankt Knuds sogn,

Odense.


*   *   Wilhelmine Caroline Marie Kaufmann

født 2.1.1840, Sankt Knud sogn, Odense, død 24.6.1875 Sankt Knuds sogn, Odense. 1 barn:

Henriette Conradine Wilhelmine.

Gift 6.5.1868 i Sankt Hans kirke, Odense med sadelmager Lars Christian Morten Andersen, født

20.2.1839, død 22.5.1878, boede i Sankt Hans sogn, Odense, søn af arbejdsmand Anders

Mortensen og Anne Margrethe Nielsdatter.

*   *   *   Henriette Conradine Wilhelmine Behrends

(Far: sadelmager Heinrich Conrad Behrends af Lübeck, Tyskland). Født 27.12.1859 Sankt

Knud sogn, Odense, død. Gift med Carl Christian Traugott Petersen, født 1.6.1864 i Odense,

søn af Hjere Pedersen og Mette Marie Karen Sofie Frederikke Kaufmann. 4 børn: Vilhelmine

Henriette, Andreas, Michelle og Elly.

*   *   *   *   Vilhelmine Henriette Petersen

født 30.3.1889, død ca. 1953, gift 14.7.1907 i København med Louis Sofus Nielsen, født

9.3.1883 i København, død 1946, søn af Jens August Nielsen og Johanne Victoria Jensen.

6 børn: Henry August, Karla Andrea Louise, Børge, Andreas, Konrad og Arthur.

*   *   *   *   *   Henry August Nielsen

*   *   *   *   *   Karla Andrea Louise Nielsen

*   *   *   *   *   Børge Nielsen

*   *   *   *   *   Andreas Nielsen

*   *   *   *   *   Konrad Nielsen

*   *   *   *   *   Arthur Nielsen.

*   *   *   *   Andreas Petersen

født 22.8.1894 i København.

*   *   *   *   Michelle Petersen

født 22.10.1899 i København.

*   *   *   *   Elly Petersen

født 28.8.1902 i København, gift med Holger Pihl.

 

*   *   Christian Nicolai Kaufmann

født 1843 i Odense.

 

*   *   Johanne Marianne Kaufmann

født 12.6.1844, Adelgade, Sankt Knud sogn, Odense, død 23.2.1845.

 

*   *   Christian Ferdinand Kaufmann

født 6.5.1848 Sankt Knud sogn, Odense, død 19.6.1848.
Udarbejdet af:
Svend Tingleff
på basis af Kaj Andreasens og eget slægtsarkiv. (se Kilder).