Andre slægter

                                                  Startside

Slægten med mellemnavnet Hoffensetz

                                       Alle efterkommere og ægtefæller

                  er anført med deres fødenavn (ikke med eventuelt giftenavn).

                                      *  *   markerer generationsindrykninger.


               Bemærk:
Hvis en nulevende efterkommer ønsker at korrigere eller supplere de oplysninger,
                     der er anført om den pågældende, bedes e-mail sendt til Svend Tingleff (se Kilder)

 På siderne om Hoffensetz er samlet efterkommerne til den tysk-danske Århus-væver Johan

Hopfenzitz. Der findes imidlertid desuden to fynske slægter, der ifølge kirkebøgerne ikke er efterkommere.

I begge slægter har navnet nu gennem 150 år været anvendt som mellemnavn.


Nedenfor er i indledningen til hvert af de to slægtsafsnit anført, hvorledes Århus-væverens

søn guldsmedemester Johannes Hoffensetz i Odense er forbundet til de to slægter.


 

Slægten med mellemnavnet Hoffensetz

 

Denne slægts stammoder er Birgitte Cathrine Nielsen, der i nogle år omkring 1850 (men

ikke i 1845 eller i 1855) var tjenestepige hos guldsmedemester Johannes Hoffensetz i Odense (se

Slægtsgren 4). Hendes nedennævnte fire børn: Johanne Eleonora, Birgitte Hoffentine, Charles Oscar og

Johannes blev i 1865 testamenteret tilsammen 500 rigsdaler af guldsmeden.

 

*    Birgitte Cathrine Nielsen

      født 5.7.1822 i Assens, datter af daglejer Christen Nielsen og Eleonora Knudsdatter. 4 børn: Johanne

      Eleonora, Birgitte Hoffentine, Charles Oscar og Johannes.

 

*   *   Johanne Eleonora Nielsen

født 18.10.1846 i Odense. Fader: malersvend Johannes Poulsen i Hamborg. Moderen boede ved

fødsel hos trompeter Hansens enke i Overgade. Johanne Eleonora var ved folketællingerne 1850

og 1855 plejedatter hos guldsmed Johannes Hoffensetz. 1860 var hun plejebarn hos sømand
     Hans Frederik Jensen, Stige udenfor Odense.

 

*   *   Birgitte Hoffentine Nielsen

født 12.9.1851 Vor Frue sogn, Odense. Fader: malersvend Johannes Poulsen. Moderen boede ved

fødslen p.t. hos possementmagersvend Hansen, Nedergade. Birgitte Hoffentine boede Holsedore 39,

Odense ved sin konfirmation i Sankt Knuds kirke 1865 og på Parcelvejen 9, Odense, da hun blev gift
     7.4.1877 i Sankt Hans kirke, Odense med farver Jens Sophus Ulrich Christensen født 1853/55 i
     Kerteminde, søn af skræddermester Niels Christensen og Anne Elisabeth Petersen. Jens boede ved
     ægteskabet Nørrebro 5, Odense. 8 børn: Ingeborg Elisabeth, Hoffentine Christophine Sophie,

Alba Olga Thyra Dagmar, Charles Oscar Vilhelm Harald August, Anne Birgitte Eleonora, Niels Albert,

Johan Grøndal og Camilla Dusine.

*   *   *   Ingeborg Elisabeth Christensen

født 12.6.1877 Sankt Hans sogn, Odense

*   *   *   Hoffentine Christophine Sophie Christensen

født 20.6.1879 Slotsgade 36, Sankt Hans sogn, Odense

*   *   *   Alba Olga Thyra Dagmar Christensen

født 12.3.1881 Vindegade 22, Sankt Knud sogn, Odense, boede på Fåborgvej, senere i
     Rikkesminde Alle i Dalum, senere Fredensgade 10, Odense (hvor hendes forældre mange år før
     havde boet, da hendes lillesøster nedennævnte Camilla Dusine blev født i 1892), død 1966, gift
     18.10.1901 med papirfabriksarbejder Niels Frederik Madsen, født 24.10.1881 i Lille Løjtved nord for
     Svendborg, død i Herlev ca. 1963-64. Søn af Ane Katrine Nielsen, Lille Løjtved, og Peder Christian
     Madsen, Hundtofte Mark. 11 børn bl.a.: Harry, Pauli, Helge, Ketty, Harriet, Arvig, Arne, Edith og
     Helen.

*   *   *   *   Harry Max Madsen

født 6.5.1904, død. Pølsemager, boede i mange år fra ca. 1922 Stengade 32, København,

gift med Karla. 1 barn: Bent.

*   *   *   *   *   Bent Vigant Hoffensetz Madsen

død. Tandlæge i Nakskov. 3 børn: Claus, Lotte og Jesper.

*   *   *   *   *   *   Claus Hoffensetz Madsen

død. Sygeplejerske

*   *   *   *   *   *   Lotte Hoffensetz Madsen

Tandlæge i Nakskov.

*   *   *   *   *   *   Jesper Vigant Hoffensetz Madsen

Skuespiller.

*   *   *   *   Pauli Marguart Wilhelm Svend Aage Madsen

født 5.6.1906, død. Gift med Ketty, død. Ingen børn.

*   *   *   *   Helge Thorkild Engelbrekt Leopold Vigant Hoffenzet Madsen

født 26.3.1910, død, bager, boede bl.a. i Georgsgade, Odense,

gift med Gerda Petersen, død 1941. Søn: Kurt.

*   *   *   *   *   Kurt Hoffensetz Madsen

født 30.7.1937, død 2001, gartner, boede bl.a. Nyborgvej 321, Odense, gift med
     Kate Benny Lauridsen, født 1942. Søn: Kim Rene.

*   *   *   *   *   *   Kim Rene Hoffenzet Madsen

født 1960. Gift 1. gang med Jette Jagd Frederiksen, født 1959. 2 børn: Kenni og Kamilla.

Samlever med Tina Madsen, født 1962. Ingen børn.

*   *   *   *   *   *   *   Kenni Jagd Frederiksen

født 1984.

*   *   *   *   *   *   *   Kamilla Jagd Frederiksen

født 1987.

*   *   *   *   *   *   *   Xenia Almind Knudsen

født 2000 (mor Gitte Almind Knudsen, født 1973).

*   *   *   *    Arne Børge Georg Sofus Hoffensetz Madsen

født 30.7.1916 i Dalum, tjener mange steder, død 1990 på Ringbo Plejehospital,

Bagsværd, gift ca. 1935 med Martha Mathilde Kristine Larsen født 5.4.1917 i Nykøbing Sj., boede på

Amager, død 2009. 5 børn: John, Ib, Joan, Bente og Helle.

*   *   *   *   *   John Hoffensetz Madsen

*   *   *   *   *   Ib Hoffensetz Madsen

født 1937, gift med Grethe Alice Christoffersen, født 1938.  1 barn: Neel

*   *   *   *   *   *   Neel Hoffensetz Madsen

født 1966, gift med Peter Atkinson, London.

*   *   *   *   *   *   *   Alexander Hoffensetz Atkinson

født 1996.

*   *   *   *   *   *   *   Miles Hoffensetz Atkinson

født 1997.

*   *   *   *   *   Joan Madsen (navneforandring til Hoffensetz)

født 1945. Gift ca. 1967 med Mogens Larsen, født 1945. 2 børn: John og Jan.
     Samlever fra 1990 med Børge Tell Nielsen.

*   *   *   *   *   *   John Hoffensetz Larsen

født 1968, gift med Annette Lind. 3 børn: Casper, Caroline og Jonas.

*   *   *   *   *   *   *   Casper Lind Larsen

født 1996.

*   *   *   *   *   *   *   Caroline Lind Larsen

født 1999.

*   *   *   *   *   *   *   Jonas Lind Larsen

født 2001.

*   *   *   *   *   *   Jan Hoffensetz Larsen

født 1972.

*   *   *   *   *   Bente Hoffensetz Madsen

født 1949, død 2010, gift med Preben Bøgvad Jørgensen. 2 børn: Dennis og Kenneth.

*   *   *   *   *   *   Dennis Bøgvad Jørgensen (navneforandring til Bøgvad Hoffensetz)

født 1971, gift med Kirsten Raabjerg Hansen. 2 børn: Emilia og Laura Liv

*   *   *   *   *   *   *   Emilia Raabjerg Bøgvad Hoffensetz

født 2001.

*   *   *   *   *   *   *   Laura Liv Raabjerg Bøgvad Hoffensetz

født 2007.

*   *   *   *   *   *   Kenneth Bøgvad Jørgensen (navneforandring til Bøgvad Hoffensetz)

født 1971, samlever med Lotte Borup. 2 børn: Amalie og Sofie.

*   *   *   *   *   *   *   Amalie Bøgvad Borup Hoffensetz

født 2003.

*   *   *   *   *   *   *   Sofie Bøgvad Borup Hoffensetz

født 2006.

*   *   *   *   *   Helle Hoffensetz Madsen

født 1960, gift med Erik Ravn. 2 børn: Lizette og Lars.

*   *   *   *   *   *   Lizette Hoffensetz Ravn

født 1988.

*   *   *   *   *   *   Lars Hoffensetz Ravn

født 1990.

*   *   *   *    Kitty Gudrun Ragnhild Hoffentine Madsen

født 9.9.1911, død. Gift med parkbetjent Sylvinius Westerskov Christensen, død. Ingen børn.

*   *   *   *    Harriet Camilla Valita Hoffensetz Madsen

født 19.3.1914, død.

Gift 1. gang med Carl Thomsen, død. Boede i Vindegade, Odense. 1 søn: Poul.

Gift 2. gang med Stig Andersson. Boede derefter i Malmø. Ingen børn.

*   *   *   *   *   Poul Kent Thomsen

*   *   *   *    Arvig Madsen

født 14.6.1915, død som lille.

*   *   *   *    Edith Alba Olga Thyra Dagmar Hoffensetz Madsen

født 10.7.1917, død 16.6.1999, boede Toggangen 35, Herlev.

Gift med forsikringsmand Uffe Jarner. Ingen børn.

*   *   *   *    Helen Elvera Hoffensetz Madsen

født 1927. Gift 1. gang med fabrikant Johan Tøttrup, født 6.1.1917 i Thisted, død 1.2.1967,

4 børn: Mogens Preben, Jens Michael, Nils Peder og Hanne.

Gift 2. gang med Per Mølvang, født 1927. Ingen børn.

*   *   *   *   *   Mogens Preben Hoffensetz Madsen (navneforandring til Mogens Preben Tøttrup)

født 1944. Gift 1. gang med Aase Zangenberg, født 1947. 2 børn: Vibeke og Michael.

Gift 2. gang med Stinna Nielsen, født 1953. 1 barn: Simon.

*   *   *   *   *   *   Vibeke Tøttrup

født 1965. 3 børn: Frederikke Camilla, Anders og Mikkel.

*   *   *   *   *   *   *   Frederikke Camilla Tøttrup

født 1986.

*   *   *   *   *   *   *   Anders Tøttrup

født 1990.

*   *   *   *   *   *   *   Mikkel Tøttrup

født 1993.

*   *   *   *   *   *   Michael Tøttrup

født 1967, gift med Tina. 2 børn: Jakob og Maria.

*   *   *   *   *   *   *   Jakob Tøttrup

*   *   *   *   *   *   *   Maria Tøttrup

*   *   *   *   *   *   Simon Tøttrup

født 1980.

*   *   *   *   *   Jens Michael Tøttrup

født 1948. Gift 1. gang med Marianne Bentsen, født 1951. 2 børn: Mia og John.

Samlever med Birgitte Rasmussen, født 1957. 1 barn: Jesper.

*   *   *   *   *   *   Mia Tøttrup

født 1965. Samlever med Mikkel Andersson. 1 barn: Malthe.

*   *   *   *   *   *   *   Malthe Tøttrup

født 2005.

*   *   *   *   *   *   John Tøttrup

født 1973, gift med Rikke. 2 børn: Noah og Daniel.

*   *   *   *   *   *   *   Noah Tøttrup

født 2004.

*   *   *   *   *   *   *   Daniel Tøttrup

født 2006.

*   *   *   *   *   *   Jesper Tøttrup

født 1986.

*   *   *   *   *   Nils Peder Tøttrup

født 1950.
     Gift 1. gang med Birgit, nu Andreasen. 1 barn: Martin.
     Gift 2. gang 1984 med Merete Mikkelsen, født 1956. 2 børn: Mette og Ditte.
     Gift 3. gang 1998 med Else Bach, født 1951.

*   *   *   *   *   *   Martin Tøttrup

født 1973. 1 søn: Thomas Martin.

*   *   *   *   *   *   *   Thomas Martin Nielsen Tøttrup (moder: Mette Nielsen)

født 1996.

*   *   *   *   *   *   Mette Tøttrup

født 1984.

*   *   *   *   *   *   Ditte Tøttrup

født 1986.

*   *   *   *   *   Hanne Tøttrup

født 1953, gift med Steen Weidemann, født 1950. 1 barn: Søren.

*   *   *   *   *   *   Søren Tøttrup Weidemann

født 1976.

*   *   *    Charles Oscar Vilhelm Harald August Christensen

født 23.11.1882 Langgade 21, Sankt Knud sogn, Odense

*   *   *   Anne Birgitte Eleonora Christensen

født 22.11.1885 Kongensgade 3, Sankt Knud sogn, Odense

*   *   *   Niels Albert Christensen

født 29.10.1886 Thorsgade 15, Sankt Knud sogn, Odense

*   *   *   Johan Grøndal Christensen

født 7.4.1888 Kongensgade 3, Sankt Knud sogn, Odense

*   *   *   Camilla Dusine Christensen

født 18.11.1892 Fredensgade 10, Odense, , boede i 1920erne i Valby Langgade 70, København,

senere i Glostrup, omkring 1942 i Fiolstræde, gift 28.2.1915 i Garnison kirke, København med

bogbindermester Christian Erhard Axel Petersen, født 8.1.1891 Sankt Matthæus sogn,

København, søn af Niels Peter Petersen og Jensine Severine Marie Rasmussen. 3 børn: Arvid

Severin, Preben Niels og Ib.

*   *   *   *   Arvid Severin Hoffensetz Petersen

født 9.11.1916 Yrsavej 3 st. th, Godthåb sogn, Frederiksberg, død 30.12.1978 på

Rigshospitalet, boede Nyborggade 28 II tv, David sign, København, gift med Bodil Bertelsen,

født 3.2.1932 i Uvelse sogn, død 1.11.1980, boede da Nyborggade 28 II tv, David sogn,

København. Hun var datter af Anders Peter Bertelsen og Inge Christina Clausen. 2 børn.

*   *   *   *   Preben Niels Sophus Hoffensetz Petersen

født 21.5.1920 Valby Langgade 70 III, Timoteus sogn, København, død 1989, boede på

Nørrebro, gift 20.6.1942 på Københavns Rådhus med Jytte Christensen, født 1919.

2 døtre: Lis og Eva

*   *   *   *   *   Lis Hoffensetz (Petersen)

født 1953. 1 barn: Christina.

*   *   *   *   *   *   Christina Hoffensetz Petersen

født 1977 (fader: Mogens Bentzen).

*   *   *   *   *   Eva Hoffensetz Petersen

gift med Kurt Sørensen. 1 barn.

*   *   *   *   Ib (Hoffensetz) Petersen

bor hos Evelyn og Ib Petersen, 2409 Lutheran Drive, Muscartine 52761, Iowa, USA. 2 børn.

 

*   *   Charles Oscar Nielsen

født 7.4.1853 i Odense. Fader: malersvend Johannes Poulsen. Moderen boede ved fødslen i

Holsedore, Odense. Charles Oscar er ikke senere fundet i Odense.

 

*   *   Johannes Nielsen

er ikke senere fundet i Odense.

 

 


Slægten med mellemnavnet Hoffensets

(Bemærk stavemåden)

 

 

Mellemnavnet Hoffensets skyldes igen guldsmed Johannes Hoffensetz (se Slægtsgren 4),

der var fadder ved nedennævnte Amalie Møllers dåb og nedennævnte Johannes Hansens dåb.

 

*   Hansigne Pedersdatter

født 30.2.1820 i Verninge sogn, død 13.7.1879, datter af Dorothea Hansdatter på Nårup Skov

og Peder Hansen. 2 børn: Amalie og Johannes.

Gift 12.6.1847 i Bellinge kirke med Jesper Lauritz Jensen, født 18.6.1823, Sankt Hans sogn,

Odense, død efter 1890. 2 børn: Karen Marie Dorthea og Johanne Marie.

 

*   *   Amalie Møller

født 15.2.1842 i Bellinge (fader: sadelmagersvend Christian Møller, Odense), blandt fadderne ved

dåben var guldsmed Hoffensetz, Odense (se Slægtsgren 4), gift 3.5.1868 i Bellinge kirke med

Rasmus Hansen, født ca. 1835 i Bellinge sogn. 6 børn: Lauritz Christian, Hans, Karen Kirstine

Jensine, Marie Dorthe, Ane Johanne Amalie og Niels Peder Hoffensets.

*   *   *   Lauritz Christian Hansen

født 22.9.1864 i Bellinge sogn.

*   *   *   Hans Hansen

født 1.8.1868 i Bellinge sogn.

*   *   *   Karen Kirstine Jensine Hansen

født 18.12.1870 i Bellinge sogn.

*   *   *   Marie Dorthe Hansen

født 24.8.1872 i Bellinge sogn.

*   *   *   Ane Johanne Amalie Hansen

født 17.9.1876 i Dalum sogn.

*   *   *   Niels Peder Hoffensets Hansen

født 10.9.1879 i Dalum sogn

 

*   *   Johannes Hansen

født 18.11.1843 i Bellinge sogn, (fader: sadelmagersvend Christian Møller i Odense), blandt

fadderne ved dåben var guldsmed Hoffensetz, Odense (se Slægtsgren 4), smed, boede

i Over Holluf ved Fraugde, 1880 boede de Kværndrup Mark, Kværndrup ved Svendborg, gift

13.6.1868 i Fraugde kirke med Ane Johanne Madsen født 17.4.1847 i Dalum. 3 børn: Mads Lauritz

Hoffensets, Jens Peder Henning og Karl Kristian Hendrik.

*   *   *   Mads Lauritz Hoffensets Hansen

født 12.7.1868 Over Holluf, Fraugde, død 1950/56, telefonarbejder, gift med Christine Ane

Johanne Christensen.  6 børn: Svend Aage Hoffensets, Simonie Hoffensets, Alpha Hoffensets,

Herwald Hoffensets, Lilly Hoffensets og Sigrid Hoffensets.

*   *   *   *   Svend Aage Hoffensets Hansen

født 12.3.1899 Istedgade 18 I, Sankt Mathæus sogn, København, død 1986, togbetjent, gift

1923 i Krist kirke, København med Karen Astrid Margrethe Christoffersen, født 23.7.1899 på

  Femø, død 22.6.1965 i København, datter af husejer Daniel Christoffersen og Jensine

  Laurine Kirstine Larsen. 3 børn: Einer Hoffensets, Inger Hoffensets og Aage Hoffensets.

*   *   *   *   *   Einer Hoffensets Hansen

født 1923, død 19.2.1994, boede Skebyvej 18, Skovlunde. 2 børn: John Hoffensets og

Jette Hoffensets.

*   *   *   *   *   *   John Hoffensets Hansen

født 1947, gift med Jeanette Hanegård, født 1953. 2 børn Brit Hoffensets og

Rikke Hoffensets.

*   *   *   *   *   *   *   Britt Hoffensets Hansen

                                 født 1978. 1 datter: Jennifer Hoffensets.

*   *   *   *   *   *   *   *   Jennifer Hoffensets Hansen

                                       født 2003.

*   *   *   *   *   *   *   Rikke Hoffensets Hansen

                                  født 1982.

*   *   *   *   *   *   Jette Hoffensets Hansen

                             født 1950, gift med John Toftgaard Bendtsen, født 1940. 2 børn: Lea og Rune.

*   *   *   *   *   *   *   Lea Toftgaard Bendtsen

født 1972.

*   *   *   *   *   *   *   Rune Toftgaard Bendtsen

                                  født 1976.

*   *   *   *   *   Inger Hoffensets Hansen

født 1925, gift med Sven Erik Jensen, født 13.5.1920 i Kastrup, død 1.1.1988.

1 barn: Iben.

*   *   *   *   *   *   Iben Hoffensets Hansen

gift med Michael Jørgensen, født 1958. 2 børn: Daniel Hoffensets og Jacob Hoffensets.

*   *   *   *   *   *   *   Daniel Hoffensets Jørgensen

født 1980, samlever med Lena Henriksen, født 1974. 1 barn: Max Hoffensets.

*   *   *   *   *   *   *   *    Max Hoffensets Jørgensen

                                       født 2006.

*   *   *   *   *   *   *   Jacob Hoffensets Jørgensen

                                 født 1984.

*   *   *   *   *   Aage Hoffensets Hansen

født 7.11.1939 i København, ingeniør, bor Odinsvej 5, Sønderborg, gift 9.10.1965 i

Absalons kirke med sygeplejerske Ingrid Liszi Nielsen født 8.1.1942 i Østeregnen,

Langeland, datter af Christian Axel Nielsen og Anna Karoline Pihl. 2 børn: Gitte

Hoffensets og Lone Hoffensets.

*   *   *   *   *   *   Gitte Hoffensets Hansen

født 19.2.1969 i Tune, akademiøkonom, bor Lollandsvej 38 IV th, Frederiksberg.

*   *   *   *   *   *   Lone Hoffensets Hansen

født 14.5.1972 i Sønderborg, kemiingeniør.

*   *   *   *   Simonie Hoffensets Hansen.

*   *   *   *   Alpha Hoffensets Hansen.

*   *   *   *   Herwald Hoffensets Hansen.

*   *   *   *   *   Frank Hoffensets Hansen

født 24.12.1925, død 22.2.2005, gift med Benthe Petersen. 1 søn: Erik Hoffensets.

*   *   *   *   *   *   Erik Hoffensets Hansen

                             født 1961, gift med Jeanette Hansen, født 1964. 2 børn: Sabrina Hoffensets og

                             Stefanie Hoffensets.

*   *   *   *   *   *   *   Sabrina Hoffensets Hansen

                                 født 1987.

*   *   *   *   *   *   *   Stefanie Hoffensets Hansen

                                 født 1988.

*   *   *   *   Lilly Hoffensets Hansen.

*   *   *   *   Sigrid Hoffensets Hansen.

*   *   *   Jens Peder Henning Hansen

født 21.11.1869 Over Holluf, Fraugde sogn.

*   *   *   Karl Kristian Hendrik Hansen

født ca. 1874 Fraugde sogn.

 

*   *   Karen Marie Dorthea Jensen

født 23.2.1847 Bellinge sogn.

 

*   *   Johanne Marie Jensen

født 17.2.1849 Bellinge sogn, gift ca. 1880 med Anders Hansen. 7 børn: Carl Christian Henrik,

Peter Sigfred Jacob, Martha Nielsine Kristine, Mads Frederik Vilhelm Hansen,   Olga Adelheid Hansen,

Elvira Rosalinde Hansen og Anna Amanda Hansen.

*   *   *   Carl Christian Henrik Hansen

født 5.11.1873 Fraugde sogn, gift med Hanne Hansen, født 27.1.1873 i Sverige. 6 børn:

Agnes, Algaard, Axel Niels Hoffensets, Johannes Hoffensets, Anna Viola Kristine og Helga

Agnette Kamilla.

*   *   *   *   Agnes Hansen

født 9.9.1898 i København.

*   *   *   *   Algaard Hansen

født 26.2.1902 i København.

*   *   *   *   Axel Niels Hoffensets Hansen

født 4.2.1906 Bred, Vissenbjerg sogn.

*   *   *   *   Johannes Hoffensets Hansen

født 11.3.1907 Bred, Vissenbjerg sogn, død 11.3.1907.

*   *   *   *   Anna Viola Kristine Hansen

født 27.9.1908 Bred, Vissenbjerg sogn.

*   *   *   *   Helga Agnete Kamilla Hansen

født 20.12.1909 Bred, Vissenbjerg sogn.

*   *   *     Peter Sigfred Jacob Hansen

født ca. 1880.

*   *   *     Martha Nielsine Kristine Hansen

født ca. 1882.

*   *   *     Mads Frederik Vilhelm Hansen

født ca. 1885.

*   *   *     Olga Adelheid Hansen

født ca. 1886.

*   *   *     Elvira Rosalinde Hansen

født ca. 1888.

*   *   *     Anna Amanda Hansen

født ca. 1889.
Udarbejdet af:
Svend Tingleff
på basis af Kaj Andreasens og eget slægtsarkiv. (se Kilder).