Hoffensetz efterslægten

                                                  Startside

Stamtræ Slægtsgren 1-3C, dvs. bl.a. efterkommerne efter Else Marie samt Julius' 3 første børn Slægtsgren 3D-3L med efterkommerne efter Julius' 9 sidste børn Slægtsgren 4-7 med bl.a. Johannes, Niels Rasmussen og efterkommerne efter Inger Marie Slægtsgren 8-11 med bl.a. efterkommerne efter Ras(se)mine, Andrea Birgitta Christina og Ingeborg Christine Slægtsgren 12-12D med Anders Peter og efterkommerne efter hans 4 første børn Slægtsgren 12E med efterkommerne efter Anders Peters yngste søn Mads Peder                    Som det fremgår af siden om den tysk-danske Århus-væver
Johan Hopfenzitz, fik han og hans kone 12 børn. Kun nedennævnte 4 fik dog
flere end nogle ganske få efterkommere. De udgør til gengæld hele den
nulevende danske slægt, som vi nu skal gennemgå:Slægtsgren 3 - Julius'
659 efterkommere (459 nulevende) heraf 149 navnebærere (73).
Pga. det store antal er slægtsgrenen delt på 2 undersider.

Slægtsgren 7 - Inger Marie's
165 efterkommere (115 nulevende).

Slægtsgren 8 - Ras(se)mine's
224 efterkommere (163 nulevende).

Slægtsgren 12 - Anders Peter's
697 efterkommere (609 nulevende) heraf 182 navnebærere (137).
Pga. det store antal er slægtsgrenen delt på 2 undersider.

De tolv slægtsgrene tilsammen
1771 efterkommere (1345 nulevende) heraf 342 navnebærere (210).

For nulevende efterkommere er kun oplistet navn, fødselsår og evt.
ægtefælle/samlever, ligesom børn der ikke er efterkommere er udeladt.
Mange af de udeladte oplysninger kan fås hos Svend Tingleff eller ved at
gennemgå Kaj Andreasens slægtsarkiv (se Kilder).

Bemærk: Næsten alle oplysningerne er indsamlet i årene 1999-2004
og er derfor ikke up to date.