Navnet

                                                 Startside


                                           Slægtsnavnets betydning

Hopfenzitz’erne bærer ikke et stort men heller ikke et almindeligt navn. Hvorfra det kommer,
og hvad det betyder, kan ikke endeligt bevises men kun formodes.

I Rudolf Kapffs ”Schwabiske slægtsnavne” fra 1927 kan vi læse følgende om vort navn:
”En særlig art er de slægtsnavne, der egentlig udgør en hel lille sætning ofte i bydeform. Hertil hører
blandt andet Hopfensitz, der betyder: Hop i sædet, dvs. i sadlen”.

En anden forklaring bringer ”Hermann Fischers schwabiske ordbog” fra 1902. Ordet ”hopfen”
betyder her ”ølhumle, dvs. forsynet med humle”. Fischer nævner videre: ”Hopfenzitz = uroligt,
temperamentsfuldt barn. Komisk, navneagtig dannelse af hopfen. Hopfensitz Gmünd (efter kronavn).
Hopfenliesel = pige der ikke kan være rolig. Hopfenziech = humlesæk. Zitz = blå klædning af kattun. Zitze
= brystvorte”.

I sit ”Tyske Navneleksikon” fra 1977 udleder dr. Hans Bahlow, at alle slægtsnavne, der
begynder med ”Hopf”, kommer fra humlebønderne, der allerede i middelalderen var vigtige for
ølbryggerierne.

Dr.phil. Josef Hopfenzitz fra slægtsgrenen Nittingen henviste i sit foredrag ved det første
slægtstræf ligesom Fischer til humleplantens hurtigvoksende skud, der i overført betydning står for
egenskaberne livlig og munter, og i flere landskaber endnu i dag anvendes i daglig tale på livlige og
urolige børn. Denne navnetydning er derfor ikke urealistisk, idet humledyrkningen i nærheden af
Lauchheim - ifølge en beskrivelse fra 1886 fra overamt Ellwangen - har hørt til den betydeligste i landet.
Endnu i 1860 blev der på slotsgodset Kapfenburg dyrket tæt ved 10.000 stager humle.

Endnu i dag bliver vort navn sat i forbindelse med humleplanten. Det er nærliggende at
henføre navnet til en forfader, en Hopfer i betydningen humlebonde, der har haft sin bolig i et
humledyrkningsområde. Men da middelalderen ved navngivning ofte greb til legemlige egenskaber,
taler meget for overførslen af humleplantens hurtigvoksende skud - zitze - til en livlig, virksom og
måske også urolig forfader, der var humlebonde altså hopfer. Så vi kan tilslutte os dr. Hans Bahlows
og dr. Josef Hopfenzitz’ udlægning, navnlig da ordet hüpfen ifølge dr. Hopfenzitz blev anvendt på en
helt anderledes måde i middelalderen, som ”sig i dansen svajer og drejer”. Dermed bliver Kapffs
udlægning af vort navn usandsynlig.

Uanset om han kunne hoppe frit i sadlen eller har været livlig som humleplantens skud, må
en af vore tidlige forfædre have været rørig eller i nutidig forstand sportslig, når han er blevet medgivet
disse særprægede egenskaber.

Den tyske slægtsbog slutter artiklen om slægtsnavnets betydning med ønsket: Lad os
derfor bære vort særprægede navn med ære, og glæde os over denne psykiske eller fysiske livlighed, som vor
stamme forhåbentlig stadig udmærker sig med.

 

 


                               Slægtsnavnets stavemåde i Tyskland

Den ældste nedskrivning af slægtsnavnet er fra 1480 i sjælebogen for sognekirken Sankt
Blasius i Bopfingen. Denne første stavemåde er Hopfertzitz, der blev bibeholdt i de foreliggende doku-
menter og kirkebøger indtil omkring 1514. De efterfølgende stavemåder Hopfenzitz (1565), Hopfenziz
(1565) og Hopfensitz (1681) varierer i kirkebøgerne til ind i det 19. århundrede.

Endnu i 1750 var højst 15% af befolkningen skrivekyndige. Ved indførslen i kirkebøgerne
har præsten derfor skrevet navnet, som han har hørt det. Ofte træffer vi derfor i samme kirkebog
forskellige stavemåder for samme personer. Ved indførelsen af det statslige person- og slægtsregister i
1871 blev de dengang anvendte stavemåder endeligt fastlagt.

De til slægtsgrenen Brenz hørende Hopfenziz’ere har ifølge kirkebøgerne for Brenz skrevet
-zitz fra 1593 til 1740. Stavemåden -ziz blev første gang anvendt den 25. april 1740 ved møllemester
Johannes Hopfenziz’ bryllup med Margaretha Mack, og denne stavemåde er fastholdt indtil i dag i den
tyske del af slægtsgrenen.

 

 


                              Slægtsnavnets stavemåde i Danmark

Hoffensetz er en fordanskning af det tyske Hopfenzitz.

Den oprindelige tyske stavemåde lå dårligt for danske tunger og allerede de fleste af
navnefaderen Johan Hopfenzitz’ 12 børn fik navnet stavet Hoffenzitz/sitz i kirkebogen, og alle de 10
børn, der nåede voksenalderen, anvendte den mere mundrette udtale og stavemåde Hoffensetz, der
fra omkring 1840 blev næsten enerådende i slægten.

Dog gav et af det århusianske væverpars oldebørn Sidsel Katrine Andersen i årene
1906-16 sine 8 børn deres mormors Kirstine Sofie Hoffensetz’
slægtsnavn som mellemnavn.
I kirkebogen stavede præsten det Hoffensitz. De fleste af efterkommerne anvender stadig dette
mellemnavn. Et af børnene fik dog stavemåden Hoffenzits, og hans efterkommere anvender stadig
denne form, lige som en enkelt familie foretrækker Hoffenzitz. Men der er altså indtil videre
udelukkende tale om mellemnavne eller bindestregs-navne.

I alt er der i væverparrets mange slægtsgrene i Danmark (ekskl. de til Australien og
Canada udvandrede) kun 78 nulevende, der bærer Hoffensetz navnet (heraf 20 som mellemnavn),
medens førnævnte Sidsel Katrine Andersen har 90 nulevende efterkommere, der bærer slægtsnavnet
med ”i”  som mellemnavn eller bindestregsnavn.

I maj 2006 fremkom på nettet en side om Danskernes Navne, udgivet af Navne-
instituttet ved Københavns Universitet på grundlag af CPR-registeret. Et sammendrag af denne
netsides Hoffensetz-lignende navne giver følgende resultat:

 

Hoffen-

setz

sitz

zits

zitz

sets

sits

sats

  zet

set/cet

Total

København

<46

<4

<10

0

<21

0

0

0

0

 

Sjælland

<10

0

<13

<6

<6

0

0

0

0

 

Bornholm

<4

<18

0

0

0

0

0

0

0

 

Lolland-Falster

<13

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Fyn

<14

<5

0

0

<4

0

0

2

3

 

Østjylland

<26

<8

0

<4

0

0

1

0

0

 

Nordjylland

<6

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Vestjylland

<8

<21

<34

0

0

1

0

0

0

 

Sydjylland

<6

<12

0

0

<4

0

0

0

0

 

Andet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Udland

<4

0

<4

0

0

0

0

0

0

 

Total

107

50

49

4

23

1

1

2

3

240

† 1967-2005

29

10

3

0

10

1

1

1

2

57

Nulev. 2005

78

40

46

4

13

0

0

1

1   

183

(Slægts-  listerne) 1    

783

42

45

45

136

0

0

0

0

182

Efternavn 2

58

13  4

0

0

0

0

0

0

0

71


        Alle tal er ifølge Danskernes Navne undtagen de røde tal.    

        1 Nulevende ifølge Slægtsgren 1-12 samt Andre slægter    

        2 Øvrige bærer/bar navnet som mellemnavn    

3 Ekskl. 45 udvandret til Australien og 9 udvandret til Canada, inkl. 13 fra ”Andre slægter”

4 Alle 13 hedder Hoffensitz-Nielsen

5 Den ene har dog angivet Hoffenzetz

6 Alle fra Andre slægter

 

                     

 

Udarbejdet af:

Svend Tingleff

Den tyske del er oversat fra slægtsbogen.

Adressen på netsiden er http://danskernesnavne.navneforskning.ku.dk/Personnavne.asp