Kilder

                                              Startside


De primære kilder er arkivalier såsom kirkebøger, folketællinger, skifter m.m.m. samt kontakter
til efterkommere. En specifikation heraf er ikke mulig med den anvendte opsætning.

 

Derimod kan det oplyses, at dataene er indsamlet og bearbejdet af følgende tre slægtsforskere:

 

Egon Hopfenzitz, Stuttgart

Mangeårig leder af Stuttgart hovedbanegård. Har slægtsforsket den tyske slægt i over 30 år,
hvilket bl.a. resulterede i den meget smukke slægtsbog Chronik Hopfensitz Hopfenzitz
Hopfenziz
, der udkom i 1991 og på 423 sider meget grundigt behandler slægt og hjemegn og
biograferer mange af de opregnede i alt 2.628 navnebærere heraf 584 nulevende, samt beskriver
det af ham i 1980 indregistrerede slægtsvåben. I august 2005 oprettede han sammen med
Thomas Hopfenziz hjemmesiden www.hopfenziz.net/. Egon Hopfenzitz er altså slægtens store
forsker og i øvrigt et meget venligt og imødekommende menneske, der gerne svarer på enhver
henvendelse på hans e-mail adresse egon.hopfenzitz@t-online.de eller postadresse
Kriegerstrasse
12, 70191 Stuttgart, Tyskland, telefon og fax: 0711 – 2265919.

 

Kaj Andreasen, Skanderborg

(død 2005). Professionel slægtsforsker, der i en årrække indtil sin død arbejdede på at samle
oplysning om samtlige danske efterkommere efter den tysk-danske Johan Hopfenzitz.
I 2000 kom jeg i kontakt med ham, og vi udvekslede i tidens løb mange slægtsoplysninger.

Han planlagde at udgive en slægtsbog i 4 bind om den danske  Hoffensetz slægt, men nåede ikke
at færdiggøre dette arbejde. Hans slægtsarkiv blev overdraget Hoffensetz-efterkommeren Tove
Bisgaard, der overlod det til mig at sortere og registrere det egentlige slægtsbogsmateriale, der
nu danner hovedstammen i nærværende underside Hoffensetz.

 

Svend Tingleff, Ballerup

Tidl. distriktschef i Phønix Contractors A/S. Har været amatørslægtsforsker i mere end 50 år og
bl.a. forsket i anerne til min mormors mormor Emma Nielsine Christine Hoffensetz, der var
sønnedatter til den indvandrede Johan Hopfenzitz. I 2001 lykkedes det mig at finde den
danske stamfaders Hopfenzitz-forslægt i Tyskland, og sammen med Egon Hopfenzitz at finde
frem til, hvem han var søn af. Som web-master for nærværende hjemmeside besvarer jeg gerne
alle henvendelser om slægten på e-mail adressen tingleff@webspeed.dk eller postadressen Gl.
Rådhusvej 60, 2750 Ballerup, telefon 44970889.


Udarbejdet af:
Svend Tingleff